הוזלת מחירי הדיור בישראל על-ידי הטמעת טכנולוגיות עגורנים מתקדמת

יש עליה עקבית ומשמעותית בהתמשכות הבנייה בישראל. בעוד שהממשלה מגדילה היצע דירות מתוכננות, מנסה להקטין צווארי בקבוק באישורי בניה (בהצלחה חלקית), מנסה לפשט הליכי רישוי (טופס אכלוס), יוזמת בעלויות תקציביות גבוהות, תוכניות מחיר מופחת, היא אינה עוסקת בקיצור זמן הבנייה ובהכנסת טכנולוגיות המפחיתות שימוש בגורמי ייצור יקרים, גורמים שמשקלם בעלות הבניה הכוללת עשוי להיות בין […]

התעשייה בישראל מגמות מאפיינים ואתגרים – היבט ההון האנושי

התעשייה בישראל מהווה מנוע צמיחה מרכזי של המשק הישראלי בשל היותה בעלת ערך מוסף גבוה למשרה, מאפשרת מקור תעסוקתי למגוון רחב של אוכלוסיות, מהווה מוקד לחדשנות, מחקר ופיתוח וכן ניצבת בפני אפשרויות יצוא לשווקים גלובליים רחבים. בשנים האחרונות ניכרת מגמת הצטמצמות בנתחה של התעשייה בישראל במונחי עובדים ומשרות. על מנת לקדם תעשייה תחרותית בישראל נדרשת […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שלישי 2014

ברבעון השלישי של שנת 1122 התקבלו בחברת תבור 187,2 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 829 2 בקשות חדשות ו- 138 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 22 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 16 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 558 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 1.279 מיליון ₪, 222 […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שני 2014

 ברבעון השני של שנת 4002 התקבלו בחברת תבור 765 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 605 2 בקשות חדשות ו- 050 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 08 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 00 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 250 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 3.065 מיליון ₪, 300 […]

כשל שוק במימון עסקים קטנים

בעבודה זו יש התייחסות לכשל שוק אפשרי המתקיים לגבי מימון עסקים קטנים ובינוניים. לשם כך אנו מגדירים את העסקים הקטנים והבינוניים ומאפיינים אותם, כאשר עולה כי בקבוצות אלה ניתן לזהות תת מימון ביחס למצב הרצוי על פי תחושת המנהלים ובעלי העסקים מחד ועל ידי סקירת התוצאות לגבי עסקים שקיבלו מימון בהכוונה ממשלתית ואשר תוצאותיהן עלו […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון ראשון 2014

ברבעון הראשון של שנת 4700 התקבלו בחברת תבור 957 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 0802 בקשות חדשות ו- 066 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 09 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 8 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 033 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 0.053 מיליון ₪, 355 מהן […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) סקר לווים דוח מסכם 2013

ברבעון הרביעי של שנת 2103 התקבלו בחברת תבור 876 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 720 2 בקשות חדשות ו- 055 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 20 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן07 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 239 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 7.028 מיליון ₪, 355 מהן […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שלישי 2013

ברבעון השלישי של שנת 3002 התקבלו בחברת תבור 803 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 682 2 בקשות חדשות ו- 039 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 06 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 01 בקשות חדשות.ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 102 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 3.076 מיליון ₪, 203 מהן […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שני 2013

ברבעון השני של שנת 0202 התקבלו בחברת תבור 818 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 698 2 בקשות חדשות ו- 062 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 00 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 01 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 202 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 6.010 מיליון ₪, 208 […]

מודל לתמחור ספרי לימוד

ספרי לימוד הם מוצר מפוקח מכוח פרק ה’ לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ”ו-1991 .על פי החוק השר החינוך, יחד עם שר האוצר, רשאי לקבוע בצו מחיר או מחיר מירבי למצרך או לשירות, וכן שיעור שבו מותר יהיה להעלות או להוריד מחיר של מצרך או שירות. ככלל, הפיקוח על מחיריהם הראשוניים של ספרי לימוד […]

דילוג לתוכן