ייעוץ כלכלי ואסטרטגי

ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לחברות ועסקים

תכנית עסקית

תכנית עסקית היא מסמך מכריע בחיי העסק, הן בשלבי ההקמה והן בשלבי ההתרחבות וצמיחה. בתהליך כתיבת התכנית, מבררים המנהלים והיזמים לעצמם את הדרך בה הם רוצים ללכת, היקף ההשקעה הנדרש, תכנית תפעולית, תחזית הכנסות והוצאות, תזרים מזומן חזוי והמימון הנדרש לביצוע התכנית. התכנית אינה מונעת שינויים והתפתחויות בעתיד, אך מאפשרת מידה רבה של תכנון ושליטה בכיוונים העסקיים. ניתן לבנות תכניות רבות היקף הכוללות ניתוח שוק ואסטרטגיה נרחב ומאידך ניתן להסתפק בתכנית עסקית מצומצמת.

מבנה עקרוני של תוכנית עסקית:

 1. תקציר מנהלים
 2. פרטים על החברה היזמית, מנהליה ועובדיה הבכירים
 3. חזון החברה ומטרותיה
 4. המוצר או השירות על מאפייניו המיוחדים
 5. ניתוח שוק, לרבות מתחרים, ספקים, מחירים, כמויות, מגמות
 6. אסטרטגיה עסקית המתבססת על ניתוח חזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים
 7. תכנית תפעולית לרבות הרכב כוח אדם ועלויותיו
 8. תכנית השקעות
 9. תכנית פיננסית, הכוללת דוחות פרו פורמה והנחות היסוד שבבסיסן, תזרימי מזומנים מפורטים לטווח קצר וסכמאטיים לטווח ארוך קצר וסכמאטיים לטווח ארוך
 10. ניתוח רגישות וניתוח כדאיות למשקיעים פיננסיים, לרבות הערכת שווי (על פי דרישה)
 11. נספחים טכניים במידת הנדרש

הערכת שווי וחוות דעת כלכליות

✔ הערכת שווי פעילות, הערכות שווי חברות, שותפויות, למכירה ולהשקעה או למיזוג בין חברות.

✔ הערכות שווי נגזרים פיננסיים וערבויות.

✔ ניתוחים כלכליים של חברות פרטיות וניתוחים ענפיים.

✔ מודלי תמחור אופציות לעובדים ומנהלים בחברות.

✔ ניתוח הסכמים וחוזים במשמעות הכלכלית.

✔ ניתוח ליקויים בחברות וסיוע בתכנון פיננסי ותפעולי: איתור בעיות בתזרים המזומן ובתכנון האשראי, ניהול מלאי, רמת הוצאות קבועות, נטרול סיכונים עסקיים וכיוב’.

✔ הערכות שווי וחוות דעת חיצוניות העומדות בדרישות התקינה, לאור יישום התקינה החשבונאית הבינלאומית (ה-IFRS) בישראל.

✔ עבודות PPA, בחינת ירידת ערך מוניטין.

✔ חוות דעת וסקר שכר בנושא תגמולים לנושאי משרה בכירים בהתאם לתקנה 10(ב)(4) של רשות ניירות ערך.

✔ אנליזה כלכלית של הגבלים עסקיים.

✔ מדידת נטל רגולציה.

ליווי לפרויקטי תשתיות

✔ הערכת סיכונים וחשיפה

✔ ליווי למכרזים

✔ בחינת כדאיות כלכלית

✔ בניית מודלים

✔ בניית תוכנית עסקית ותחזית תזרימי מזומנים

✔ ניתוח פרויקטים של BOT, PPI ו-Build Design

ייעוץ אסטרטגי, כלכלי וארגוני

✔ הקמה וניהול מערך בקרה

✔ הקמת מערך בדיקות/סינון  פיננסיות

✔ שינוי מבנה ארגוני

✔ התייעלות

✔ בדיקת תחומים חדשים להתפתחות עסקית

✔ יצירת מנגנוני חדשנות ופיתוח עסקי פנימיים

ניהול פרויקטים

✔ הקמת מערכי שירות לקוחות

✔ הקמת מערכות העברת תשלומים

✔ הקמה וניהול מערך בקרה

✔ הקמת מערכי ייעוץ פנים וחוץ ארגוניים

✔ שירותי מחקר ואנליזות לבנקים ולגופים מוסדיים

✔ אנליזות אשראי, אנליזות לניירות ערך, סקירות שוק, בניית מדיניות השקעות, סיוע בהתאמות לרגולציה.

ליווי מקצועי לעסקים

מתן ליווי מקצועי לעסקים שאינם מעוניינים להעסיק כלכלן מטה, חשב או מנהל כספים, כעובד קבוע. להעסקת עובד מטעמנו יש מספר יתרונות הן בעלות של עובד לפי שעות מול עובד קבוע והן בגיבוי המקצועי אותו מקבל העובד במשרדנו. הליווי נעשה על בסיס ייעוץ לפי שעות או לפי משימות. במסגרת זו נעשה לעסק תכנון אשראי, סיוע בגיוס הון, תכנון מערכות המידע וההנה”ח הנדרשות וסיוע בחוזים לעובדים ובהתקשרויות עם ספקים ולקוחות.

שירותי בקרה תקציבית

ריכוז אומדן עלויות מתוכנן לפרויקט, ביצוע חלוקת העלויות על פי חתכים שונים, הכנת פריסת התשלומים בהתאם לאבני הדרך של הפרויקט, הכנת התאמות עתידיות בתקציב הפרויקט כפונקציה של הצמדות שונות, ביצוע בקרה שוטפת על ההוצאות בפרויקט, בחינת התקציב לפי מדדי ביצוע שונים והכנת דוחות בהתאם, בחינת התקציב לפי מדדי ביצוע שונים והכנת דוחות בהתאם.

מחירי העברה ושינוי מבנה עסקי (transfer prices)

חוות דעת לצורכי מס הכוללת ניתוח מאפייני העיסקה וגזירת השווי המועבר במסגרת שינוי מבנה עיסקי, תוך מתן ביטוי והסתמכות על קווי ההנחיה של ה-OECD, חוזר מס הכנסה בנושא שינוי מבנה עיסקי, פסיקה רלוונטית והתיאוריה הכלכלית. זיהוי שינוי המבנה העיסקי מתבסס על ניתוח FAR, התייחסות למבנה ההסדרים החוזיים, שינויים בסביבה הכלכלית וחלופות שהיו זמינות בפני הצדדים באופן ממשי.

חוות הדעת תספק את התשתית להתנהלות מול רשות המיסים בישראל בכל הקשור לשאלת יציאת ערך ומיסוי בגין שינוי מבנה עיסקי של חברה/פעילות שבמקורה היתה ישראלית והחזיקה FAR מקומי שיוצא בעקבות שינוי מבנה עסקי.

חברת תבור ביצעה עד כה מחקרים שונים בתחום וזאת במסגרת תקנה 2 לתקנות אלו אשר מחייבת חקר שוק בו תושווה עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים לעסקאות דומות, של הצד הנבדק.

להרחבה

המחקרים בנושא מחירי העברה בנויים בהתאם לתקנה 5 לתקנות מחרי העברה וכולל בין היתר את:

פרטי החברה, זהות צדדי העסקה, חוזה העסקה, הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה, פירוט העסקאות שיטת ההשוואה שנבחרה בחוות הדעת כאשר על פי התקנות השיטות בהן ניתן להשוות את העסקאות הינן:

✔ שיטת השוואת המחיר (Comparable Uncontrolled Price Method)

✔ שיטת השוואת הרווח (Comparable Profits Method)

✔ שיטת השוואה על סמך חלוקת הרווח או ההפסד (Profit Split Methods)

יש לזכור כי הגדרת מחירי העברה הינה אותם המחירים של עסקאות המתבצעות בין חברות קשורות במדינות שונות כאשר קיימת חשיבות לשיעורי המס בכל מדינה מכיוון שרשויות המס בבואן לבדוק את החברה והחברות הקשורות אליה מבצעות בדיקה האם העסקאות נעשו על פי המחיר בשוק או שמא במחיר המשקף ניסיון לזכות בהקלת מס.

עסקאות אלו יכולות להיות מכירת חומרי גלם, מוצרים מוגמרים, סיפוק שירותי ראיית חשבון, שיווק מו”פ וכיוב’ וכן עסקאות מימון והלוואות.

חקירות היצף

בהיצף מתקיימים שני תנאים משלימים:

הספק בחו”ל ממוכר את הסחורה במדינה שלו במחיר גבוה יותר מאשר הוא מוכר בחו”ל. המחיר שהוא מוכר בחו”ל (במקרה זה בישראל) הוא נמוך מעלות הייצור בהגדרתה הרחבה.

לעיתים הספק יכול לכסות רק חלק מהוצאותיו הקבועות על ידי מחירי היצף ובכך תורם לחיסול התעשייה הישראלית הרלבנטית. בהחלט אפשרי שלאחר חיסול התחום הספציפי המתחרה בישראל, הוא יעלה מחירים.

חברת תבור ביצעה מאות חקירות על מחירי היצף עבור משרד התמ”ת כולל חקירות בחו”ל.

ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לגופים ציבוריים

✔ סיוע בגיבוש אסטרטגיה

✔ ניתוח מאקרו ומדיניות כלכלית

✔ ניתוח כדאיות ועלות תועלת להחלטות מהותיות בארגון

✔ בניית מודלים לקבלת החלטות

✔ ליווי תהליכים וסיוע בהטמעת מדיניות

✔ ניתוח שווקים, רגולציה וסקירה כלכלית

✔ ניתוח עלות רגולציה – RIA בגישת SCM

ייעוץ לרשויות מקומיות

✔ פיתוח עסקי ובניית תוכניות עסקיות וסקרי שוק מותאמים לגופים מוניציפאליים

✔ סיוע במימוש תוכניות בשילוב גורמים פרטיים וגורמי ממשל

✔ ייעוץ בנושאי ממשק מול משרד הפנים והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ומשרדי ממשלה אחרים

תמחיר מוצרים

✔ מודלים של תמחור מוצרים כגון ABC -Activity Based Costing

✔ מתודולוגיה ושימוש בתמחיר להתייעלות

✔ מחירי העברה ומחירים פנימיים בין מחלקות

✔ חישוב עלות משאבים שאינם נרשמים במערכת החשבונאית

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן