שוק ההון

פעילות מחלקת שוק ההון כוללת ניתוחי דוחות כספיים, סקירות שוק, ניתוח סיכוני חוב ואג”ח, והערכות שווי. התמחויות המחלקה הינן לפי ענפים כגון נדל”ן, היי-טק, בנקאות וביטוח, ליסינג והשכרה, אנרגיה ורשתות שיווק. חברת תבור גיבשה מודל ייחודי להערכת פרמיית הסיכון המומלצת לאג”ח של המנפיקים השונים בבורסה הישראלית. פעילויות ומוצרי המחלקה משמשים את לקוחותיה לקבלת החלטות השקעה. מחלקת שוק ההון בתבור כלכלה ופיננסים הינו גוף אובייקטיבי לחלוטין וללא ניגוד אינטרסים.

ניתוח חוב ואשראי

ניתוח אגרות חוב סחירות

מחלקת המחקר מנתחת על פי דרישה אגרות חוב סחירות. הרשימה מתעדכנת אחת לתקופה בהתאם לדרישת הלקוחות והמצב בשווקים. למחלקה קריטריונים ומתודולוגיה בניתוח אג”ח אשר מתחלקים לשלושה מבחנים ראשיים ותתי מבחנים:

  • בחינת רמת הנזילות.
  • בחינת יכולת הפקת המזומנים מהפעילות השוטפת וחברות הבנות.
  • בחינת איכות הנכסים והשעבודים. מחלקת המחקר יודעת לתת המלצות אובייקטיביות ללקוחותיה עפ”י מודל אקונומטרי שפותח במחלקה והוכח כמוצלח לאורך זמן.

רגולציה על פי חודק

לתבור לקוחות מוסדיים רבים ומגוונים (קופ”ג, קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים וכו’) אשר נדרשים לעמוד בדרישות הרגולציה בעת הנפקה של סדרת אג”ח מסוימת. מחלקת המחקר בתבור מבצעת בחינה כמותית, איכותית ומשפטית עבור לקוחותיה בהתאמה אישית ועפ”י קריטריונים שנקבעו ע”י וועדת ההשקעות של כל גוף מוסדי.

המלצות בלתי תלויות לגופים מוסדיים

מחלקת שוק ההון אינה נמצאת בניגוד אינטרסים עם החברות הציבוריות המסוקרות ואינה עובדת עבור החברות הללו בכל דרך שהיא ובתמורה לתשלום.

ניתוח חברות ב- Distress

מחלקת שוק הון בעלת ידע וניסיון בניתוח ובבדיקת חברות אשר נמצאות בסיכון וכן חברות הנמצאות בתהליכי הסדר. המחלקה יודעת ללוות את לקוחותיה מול החברה ולייצגם באספות נושים.

עבודות לדוגמא

אנליזות מניות/הערכות שווי

ניתוח מניות בישראל

מחלקת המחקר מבצעת הערכות שווי של חברות ציבוריות אשר נסחרות בבורסה בישראל. המחלקה מנתחת את החברה מעריכה את שוויה תוך כדי מתן המלצה ללקוחותיה בתדירות גבוהה מאוד. מחלקת המחקר מנתחת בעיקר חברות הנסחרות במדד ת”א 75, מדד יתר 50 ומדד יתר 120. בנוסף, דואגת המחלקה לפרסם ללקוחותיה הערכות שווי עפ”י דרישה. בנוסף, מחלקת המחקר דואגת לפרסם עדכון מידי בעת שינוי המלצה ו/או שינוי ברמת הסיכון בדיוק כפי שמחלקות המחקר הפנימיות מבצעות.

הערכת שווי

המחלקה מבצעת הערכות שווי מפעם לפעם לחברות ונכסים לא סחירים עבור המוסדיים הן לשם השקעה והן לשם ביצוע עסקה מהותית.

המלצות בלתי תלויות למוסדיים

מחלקת שוק ההון אינה נמצאת בניגוד אינטרסים עם החברות הציבוריות המסוקרות ואינה עובדת עבור החברות הללו בכל דרך שהיא ובתמורה לתשלום.

ניתוח עסקאות מורכבות ולא סחירות

מחלקת שוק ההון מנתחת ומדרגת עבור גופים מוסדיים חברות ונכסים אשר אינם סחירים לצורך ביצוע עסקאות פיננסיות, מיזוגים ורכישות. מחלקת שוק ההון בעלת יכולת ביצוע עצמאית של מיזוגים . מחלקת שוק ההון בעלת יכולת ביצוע עצמאית של מיזוגים ורכישות באופן מלא, החל מתהליך ההתכנות ועד לבדיקת נאותות כלכלית, חשבונאית ומשפטית.

עבודות לדוגמא

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן