הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) סקר לווים דוח מסכם 2012

ברבעון האחרון של שנת 2012 התקבלו בחברת תבור 905 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 722 2 בקשות חדשות ו – 183 בקשות חוזרות. כמו כן, התקבלו 11 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 3, מתוכן 10 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 426 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של -כ 141 מיליון ₪, 336 […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שלישי 2012

ברבעון השלישי לשנת 2012 התקבלו בחברת תבור 951 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 812 2 בקשות חדשות ו – 139 בקשות חוזרות. כמו כן, התקבלו 14 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 3, מתוכן 5 בקשות חדשות.ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 439 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של -כ 139 מיליון ₪, 356 מהן לעסקים […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שני 2012

ברבעון השני לשנת 2012 התקבלו בחברת תבור 905 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 777 בקשות2 חדשות ו – 128 בקשות חוזרות. כמו כן, התקבלו 14 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 3, מתוכן 10 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 164 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של – כ 52 מיליון ₪, 134 מהן […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים -דוח תקופתי רבעון שני 2012

ברבעון השני לשנת 2012 התקבלו בחברת תבור 141 בקשות מלאות, מתוכן 122 בקשות חדשות ו – 19 1 בקשות חוזרות. כמו כן, ברבעון זה אושרו בוועדות האשראי 330 הלוואות בסכום כולל של 3.102 מיליון ₪, 267 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן (בסך של – כ 7.79 מיליון ₪ -ו) 63 נוספות לעסקים שקיבלו […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים -דוח תקופתי רבעון ראשון 2012

ברבעון הראשון לשנת 2012 התקבלו בחברת תבור 954 בקשות מלאות, מתוכן 797 בקשות חדשות ו- 157 בקשות חוזרות. כמו כן, ברבעון זה אושרו בוועדות האשראי 448 הלוואות בסכום כולל של כ- 123 מיליון ₪, 368 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן )בסך של כ- 104 מיליון ₪( ו- 80 נוספות לעסקים שקיבלו בעבר הלוואה […]

הקרן לסיוע לעסקים קטנים – סקר לווים דוח מסכם 2011

ברבעון הרביעי לשנת 2011 התקבלו בחברת תבור 761 בקשות מלאות, מתוכן 680 בקשות חדשות ו-81 בקשות חוזרות. כמו כן, ברבעון זה אושרו בוועדות האשראי של אוצר החייל, הבינלאומי ופאג”י 273 הלוואות בסכום כולל של כ-76 מיליון ₪, 239 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן )בסכום כולל של כ-67 מיליון ₪( ו-34 נוספות לעסקים שקיבלו […]

דילוג לתוכן