התעשייה בישראל מגמות מאפיינים ואתגרים – היבט ההון האנושי

תקציר מנהלים

התעשייה בישראל מהווה מנוע צמיחה מרכזי של המשק הישראלי בשל היותה בעלת ערך מוסף גבוה למשרה, מאפשרת מקור תעסוקתי למגוון רחב של אוכלוסיות, מהווה מוקד לחדשנות, מחקר ופיתוח וכן ניצבת בפני אפשרויות יצוא לשווקים גלובליים רחבים. בשנים האחרונות ניכרת מגמת הצטמצמות בנתחה של התעשייה בישראל במונחי עובדים ומשרות. על מנת לקדם תעשייה תחרותית בישראל נדרשת התעשייה להטמיע חדשנות, טכנולוגיה במעבר המפעלים לייצור מתקדם. על מנת לאפשר קפיצת מדרגה זו, לצד טכנולוגיות ושיטות עבודה נדרש הון אנושי מיומן לתעשייה. אחד האתגרים הבולטים הניצבים בפני התעשייה כיום הנו המחסור המשמעותי בהון אנושי. על מנת לעמוד על אתגר זה ולהעמיק במשמעותו והאופן שבא לידי ביטוי, קידמו משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל מחקר וסקר מקיף הבוחן היבט זה. הממצאים העיקריים יובאו במסמך זה בארבעה פרקים:

 1. מאפייני ההון האנושי- פרק זה כולל מדדים מרכזיים בתעשייה כיום וכן תמונת המצב של
  העובדים בתעשייה (הנתונים בפרק זה מבוססים בעיקרם על עיבודי נתונים שמקורם
  בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
 2. מאפייני שכר- סוגיית שכר העובדים ביחס לענפים, משלחי היד וניתוח גאוגרפי (הנתונים
  בפרק זה מבוססים בעיקרם על עיבודי נתונים שמקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
 3. המחסור בהון אנושי בתעשייה – ניתוח משרות פנויות בתעשייה לאורך זמן ובחתכים
  שונים וכן נתונים בדבר צרכי המפעלים כפי שעלו מתוך סקר עומק ייעודי שבוצע בהובלת
  משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בקרב כ-250 מפעלי תעשייה.
 4. העסקת מומחים זרים ועובדים פלסטינאים – כחלק מסקר העומק ולצורך דיוק המדיניות
  הממשלתית נבחן הצורך והנכונות בהעסקת עובדים מומחים זרים בשכר גבוה וכן עובדים
  פלסטינאים.
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן