הקרן לסיוע לעסקים קטנים – סקר לווים דוח מסכם 2011

תקציר מנהלים

ברבעון הרביעי לשנת 2011 התקבלו בחברת תבור 761 בקשות מלאות, מתוכן 680 בקשות חדשות ו-81 בקשות חוזרות. כמו כן, ברבעון זה אושרו בוועדות האשראי של אוצר החייל, הבינלאומי ופאג”י 273 הלוואות בסכום כולל של כ-76 מיליון ₪, 239 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן )בסכום כולל של כ-67 מיליון ₪( ו-34 נוספות לעסקים שקיבלו בעבר הלוואה מן הקרן. ברבעון האחרון של שנת 2011 הועמדו 277 הלוואות לעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן בסכום כולל של כ-74 מיליון ₪, מתוכן 209 הלוואות לעסקים שזוהי הלוואתם הראשונה במסגרת הקרן )בסך של כ-55 מיליון ₪( ו-68 הלוואות המשך.

נכון לסוף הרבעון הרביעי של 2011 הוגשו 991,15 בקשות מלאות על ידי 369,13 עסקים. מתוכן אושרו 196,7 הלוואות ל-460,6 עסקים שונים בסכום כולל של כ-03.2 מיליארד ₪ – סכום של כ-314 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. שיעור האישורים בקרן מתוך כלל הבקשות המלאות המוגשות עומד על %48.
ברבעון האחרון אושרו 19 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות בני מיעוטים. נכון לסוף הרבעון
שנת 2011 אושרו הלוואות ל-711 עסקים שונים מהמגזר הערבי בסכום כולל של כ-197 מיליון ₪ – מדובר על %11 מהעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן, בחלקה של חברת תבור וכ-%10 מהסכום הכולל שאושר.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן