הקרן לסיוע לעסקים קטנים – סקר לווים דוח מסכם 2010

תקציר מנהלים

דו”ח זה מסכם את פעילות הקרן לסיוע עסקים קטנים לסוף שנת 2010 וכולל מידע מיום התחלת הפעילות באוקטובר 2003 .הסקר בוחן בצורה יסודית את הבקשות שנדונו בוועדת האשראי עד וכולל ה- 31 בדצמבר 2010.

בפועל סקירת הפעילות מתייחסת לשבע שנים מאחר וברבעון הראשון ניתן להגדיר את פעילות הקרן
כהרצה בלבד עם פעילות מצומצמת.

במספר מקומות בוצע ניתוח הכולל גם הפרדה בין הבנקים וכן הסקר כולל השוואות על בסיס שנתי לרבות השוואת נתוני הפעילות בשנת 2010 אל מול שנים קודמות בפעילות הקרן.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן