הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון ראשון 2014

תקציר מנהלים

ברבעון הראשון של שנת 4700 התקבלו בחברת תבור 957 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 0802 בקשות חדשות ו- 066 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 09 בקשות מלאות של עסקים בינוניים
4, מתוכן 8 בקשות חדשות.

ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 033 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 0.053 מיליון ₪, 355 מהן לעסקים שטרם קיבלו בעבר הלוואה בערבות המדינה מהקרן )החדשה או הישנה(. כמו כן, ברבעון זה אושרו 07 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של כ- 3.09 מיליון ₪, מתוכן 8 הלוואות לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן.ֿ

יש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבור בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואה אך טרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק אושרה הלוואה ביותר מבנק אחד הנתונים המוצגים בדו”ח זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.

מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה באפריל 4704 ועד לסוף חודש מרץ 4700 הוגשו לחברת תבור 008,0 בקשות מלאות של עסקים קטנים מתוכן אושרו עד כה 390,3 הלוואות בסכום כולל של כ- 059,0 מיליון ₪ – סכום של כ- 300 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. הסכום החציוני להלוואה הינו 377 א’ ₪.
בנוסף, הוגשו 057 בקשות על ידי עסקים בינוניים. אושרו עד כה 99 בקשות בסכום כולל של כ- 098 מיליון ₪

ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 077 א’ ₪ 34 הלוואות בסכום כולל של 8.4 מיליון ₪. ברבעון האחרון אושרו 00 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של 8.07 מיליון ₪.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן