הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שלישי 2013

תקציר מנהלים

ברבעון השלישי של שנת 3002 התקבלו בחברת תבור 803 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 682 2 בקשות חדשות ו- 039 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 06 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 01 בקשות חדשות.
ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 102 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 3.076 מיליון ₪, 203 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן. כמו כן, ברבעון זה אושרו 9 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של כ- 1.30 מיליון ₪, מתוכן 8 הלוואות לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן. יש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבור בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואה אך טרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק מאושרות 3 הלוואות, כל אחת מבנק אחר, הנתונים המוצגים בדו”ח זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.
מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה באפריל 3003 ועד לסוף חודש ספטמבר 3002 הוגשו לחברת תבור 233,1 בקשות מלאות של עסקים קטנים מתוכן אושרו עד כה 102,3 הלוואות בסכום כולל של כ- 817 מיליון ₪ – סכום של כ- 223 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. הסכום החציוני להלוואה הינו 200 א’ ₪.
בנוסף, הוגשו 000 בקשות על ידי עסקים בינוניים. אושרו עד כה 77 בקשות בסכום כולל של כ- 017 מיליון ₪.

ברבעון זה אושרו 66 הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות בני מיעוטים בסכום כולל של 9.30 מיליון ₪. ברבעון האחרון אושרו 2 הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות עולים חדשים 6 בסכום כולל של 0.0 מיליון ₪. 7 ברבעון האחרון אושרו 62 הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים בסכום כולל של כ – 07 מיליון ₪.
ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 000 א’ ₪ 21 הלוואות בסכום כולל של כ- 2 מיליון ₪.
ברבעון האחרון אושרו 12 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של כ- 02 מיליון ₪.
8 ברבעון האחרון אושרו 069 הלוואות במסלול הלוואות בהסכמה בסכום כולל של כ- 77 מיליון ₪.
ברבעון האחרון קיבלה ועדת הערר החלטה לגבי 39 בקשות ערר שהוגשו אליה. 7 בקשות קיבלו את אישור ועדת הערר להמשיך את התהליך בקרן, מתוכן 3 אושרו בוועדת האשראי, 2 נוספות עדיין נמצאות בבדיקת הבנק ו- 3 נוספות נדחו בוועדת האשראי.
ברבעון האחרון עמד מספר ימי הטיפול החציוני בבנקים על 30 ימים, בגוף המתאם החציון עמד על 6
ימים, בדומה לרבעונים שקדמו לו.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן