הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שלישי 2014

תקציר מנהלים

ברבעון השלישי של שנת 1122 התקבלו בחברת תבור 187,2 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 829 2 בקשות חדשות ו- 138 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 22 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 16 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 558 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 1.279 מיליון ₪, 222 מהן לעסקים שטרם קיבלו בעבר הלוואה בערבות המדינה מהקרן )החדשה או הישנה(. כמו כן, ברבעון זה אושרו 15 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של כ- 1.55 מיליון ₪, מתוכן 23 הלוואות לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן.
יש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבור בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואה אך טרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק אושרה הלוואה ביותר מבנק אחד הנתונים המוצגים בדו”ח זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.
מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה באפריל 1121 ועד לסוף חודש ספטמבר 1122 הוגשו לחברת תבור 111,9 בקשות מלאות של עסקים קטנים מתוכן אושרו עד כה 216,2 הלוואות בסכום כולל של כ- 513,2 מיליון ₪ – סכום של כ- 322 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. הסכום החציוני להלוואה הינו 311 א’ ₪. בנוסף, הוגשו 121 בקשות על ידי עסקים בינוניים. אושרו עד כה 221 בקשות בסכום כולל של כ- 177 מיליון ₪.

ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 211 א’ ₪ 36 הלוואות בסכום כולל של 2.3 מיליון ₪.
ברבעון האחרון אושרו 38 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של 9.9 מיליון ₪.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן