הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) סקר לווים דוח מסכם 2012

תקציר מנהלים

ברבעון האחרון של שנת 2012 התקבלו בחברת תבור 905 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 722 2 בקשות חדשות ו – 183 בקשות חוזרות. כמו כן, התקבלו 11 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 3, מתוכן 10 בקשות חדשות.

ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 426 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של -כ 141 מיליון ₪, 336 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן. כמו כן, ברבעון זה אושרו 11 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של -כ 25 מיליון ₪, מתוכן 6 הלוואות לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן.
יש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבור בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואה אך טרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק מאושרות 2 הלוואות, כל אחת מבנק אחר, הנתונים המוצגים בדו”ח זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.

מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה באפריל 2012 ועד לסוף שנת 2012 הוגשו לחברת תבור 747,2 בקשות מלאות מתוכן אושרו עד כה 053,1 הלוואות בסכום כולל של כ – 341 מיליון –₪ סכום של כ – 324 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. בנוסף, הוגשו 37 בקשות על ידי עסקים בינוניים. אושרו עד כה 30 בקשות בסכום כולל של 5.59 מיליון ₪. 4 ברבעון זה אושרו 36 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות בני מיעוטים בסכום כולל של 4.12 מיליון ₪.

ברבעון האחרון אושרו 3 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות עולים חדשים 5 בסכום כולל של 850 א’ ₪. 6 ברבעון זה אושרו 48 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים בסכום כולל של – כ 13 מיליון ₪. בנוסף, אושרה הלוואה ראשונה אחת לעסק בינוני הנמצא בבעלות איש ה בסכום של 5.2 מיליון ₪. ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 100 א’ ₪ 34 הלוואות ראשונות בסכום כולל של כ – 8.2 מיליון ₪.

ברבעון האחרון אושרו 32 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של כ – 4.7 מיליון ₪. בסכום כולל של כ – 8.50 מיליון ₪ 7.
ברבעון האחרון אושרו 94 הלוואות במסלול הלוואות בהסכמה
ברבעון האחרון קיבלה ועדת הערר החלטה לגבי 56 בקשות ערר שהוגשו אליה.
26 בקשות קיבלו את אישור ועדת הערר להמשיך את התהליך בקרן, מתוכן 17 אושרו בוועדת האשראי, 4 נדחו בוועדת האשראי 5- ו נוספות עדיין נמצאות בבדיקת הבנק.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן