הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) סקר לווים דוח מסכם 2013

תקציר מנהלים

ברבעון הרביעי של שנת 2103 התקבלו בחברת תבור 876 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 720 2 בקשות חדשות ו- 055 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 20 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן07 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 239 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 7.028 מיליון ₪, 355 מהן לעסקים שטרם קיבלו בעבר הלוואה בערבות המדינה מהקרן )החדשה או הישנה(. כמו כן, ברבעון זה אושרו 03 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של כ- 5.22 מיליון ₪, מתוכן 01 הלוואות לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן.

יש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבור בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואה אך טרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק אושרה הלוואה ביותר מבנק אחד הנתונים המוצגים בדו”ח זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.

מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה באפריל 2102 ועד לסוף חודש דצמבר 2103 הוגשו לחברת תבור 098,6 בקשות מלאות של עסקים קטנים מתוכן אושרו עד כה 922,2 הלוואות בסכום כולל של כ- 116,0 מיליון ₪ – סכום של כ- 322 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. הסכום החציוני להלוואה הינו 311 א’ ₪. בנוסף, הוגשו 030 בקשות על ידי עסקים בינוניים. אושרו עד כה 91 בקשות בסכום כולל של כ- 082 מיליון ₪.

ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 011 א’ ₪ 30 הלוואות בסכום כולל של 9.2 מיליון ₪.
ברבעון האחרון אושרו 36 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של 8.9 מיליון ₪.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן