הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שני 2014

תקציר מנהלים

ברבעון השני של שנת 4002 התקבלו בחברת תבור 765 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 605 2 בקשות חדשות ו- 050 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 08 בקשות מלאות של עסקים בינוניים 4, מתוכן 00 בקשות חדשות.

ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 250 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 3.065 מיליון ₪, 300 מהן לעסקים שטרם קיבלו בעבר הלוואה בערבות המדינה מהקרן )החדשה או הישנה(כמו כן, ברבעון זה אושרו 06 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של כ- 2.43 מיליון ₪, מתוכן 8 הלוואות לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן. יש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבור בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואה אך טרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק אושרה הלוואה ביותר מבנק אחד הנתונים המוצגים בדו”ח זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.

מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה באפריל 4004 ועד לסוף חודש יוני 4002 הוגשו לחברת תבור 903,7 בקשות מלאות של עסקים קטנים מתוכן אושרו עד כה 828,3 הלוואות בסכום כולל של כ- 342,0 מיליון ₪ – סכום של כ- 322 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. הסכום החציוני להלוואה הינו 300 א’ ₪.
בנוסף, הוגשו 068 בקשות על ידי עסקים בינוניים. אושרו עד כה 005 בקשות בסכום כולל של כ- 440 מיליון ₪

ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 000 א’ ₪ 30 הלוואות בסכום כולל של 7.4 מיליון ₪. ברבעון האחרון אושרו 55 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של 3.06 מיליון ₪.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן