הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובנוניים (הקרן החדשה) דוח תקופתי רבעון שני 2013

תקציר מנהלים

ברבעון השני של שנת 0202 התקבלו בחברת תבור 818 בקשות מלאות של עסקים קטנים, מתוכן 698
2 בקשות חדשות ו- 062 בקשות חוזרות 3. כמו כן, התקבלו 00 בקשות מלאות של עסקים בינוניים
4, מתוכן 01 בקשות חדשות. ברבעון החולף אושרו בוועדות האשראי 202 הלוואות לעסקים קטנים בסכום כולל של כ- 6.010 מיליון ₪, 208 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן. כמו כן, ברבעון זה אושרו 00 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של כ- 8.22 מיליון ₪, מתוכן 08 הלוואות לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן.

יש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבור בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואה אך טרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק מאושרות 0 הלוואות, כל אחת מבנק אחר, הנתונים
המוצגים בדו”ח זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.

מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה באפריל 0200 ועד לסוף חודש יוני 0202 הוגשו לחברת תבור 102,2 בקשות מלאות של עסקים קטנים מתוכן אושרו עד כה 222,0 הלוואות בסכום כולל של כ- 680 מיליון ₪ – סכום של כ- 222 א’ ₪ בממוצע לכל עסק.

בנוסף, הוגשו 92 בקשות על ידי עסקים בינוניים. אושרו עד כה 68 בקשות בסכום כולל של כ- 026 מיליון ש״ח.

ברבעון זה אושרו 29 הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות בני מיעוטים בסכום כולל של 0.02 מיליון ₪.
ברבעון האחרון אושרו 2 הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות עולים חדשים 6 בסכום כולל של 0.0 מיליון ₪.

7 ברבעון האחרון אושרו 10 הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים בסכום כולל של כ – 01 מיליון ₪. ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 022 א’ ₪ 22 הלוואות בסכום כולל של כ- 2 מיליון ₪.
ברבעון האחרון אושרו 26 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של כ- 2.00 מיליון ₪. 8 ברבעון האחרון אושרו 062 הלוואות במסלול הלוואות בהסכמה בסכום כולל של כ- 76 מיליון ₪.
ברבעון האחרון קיבלה ועדת הערר החלטה לגבי 22 בקשות ערר שהוגשו אליה. 8 בקשות קיבלו את אישור ועדת הערר להמשיך את התהליך בקרן, מתוכן 2 אושרו בוועדת האשראי ו- 2 נוספות עדיין נמצאות בבדיקת הבנק.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן