הקרן לסיוע לעסקים קטנים -דוח תקופתי רבעון ראשון 2012

תקציר מנהלים

ברבעון הראשון לשנת 2012 התקבלו בחברת תבור 954 בקשות מלאות, מתוכן 797 בקשות חדשות ו- 157 בקשות חוזרות. כמו כן, ברבעון זה אושרו בוועדות האשראי 448 הלוואות בסכום כולל של כ- 123 מיליון ₪, 368 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן )בסך של כ- 104 מיליון ₪( ו- 80 נוספות לעסקים שקיבלו בעבר הלוואה מן הקרן. ברבעון האחרון הועמדו 232 הלוואות לעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן בסכום כולל של כ- 67 מיליון ₪, מתוכן 195 הלוואות לעסקים שזוהי הלוואתם הראשונה במסגרת הקרן )בסך של כ- 58 מיליון ₪( ו- 37 הלוואות המשך.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2012 הוגשו מתחילת הקמת הקרן, 945,16 בקשות מלאות על ידי 166,14 עסקים. מתוכן אושרו 644,7 הלוואות ל- 828,6 עסקים שונים בסכום כולל של כ- 16.2 מיליארד ₪ – סכום של כ- 316 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. שיעור העסקים בקרן להן מאושרת הלוואה עומד על %48.

2 ברבעון האחרון אושרו 28 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות בני מיעוטים. נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2012 אושרו הלוואות ל- 739 עסקים שונים מהמגזר הערבי בסכום כולל של כ- 204 מיליון ₪ – מדובר על %11 מהעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן, בחלקה של חברת תבור וכ-%10 מהסכום הכולל שאושר. ברבעון האחרון אושרו הלוואות ל- 2 עסקים שונים אשר נמצאים בבעלות עולים חדשים 3 בסכום כולל של 350 א’ ₪.

ברבעון האחרון אושרו 51 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים )%50 מהבעלות או למעלה מזה(. נכון לסוף הרבעון הראשון של 2012 ,אושרו הלוואות ל- 880 עסקים שונים שהיו בבעלות נשים בסכום כולל של כ- 196 מיליון ₪ – מדובר על %13 מהעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן וכ-%9 מהסכום הכולל שאושר.
ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 100 א’ ₪ 47 הלוואות ראשונות בסכום כולל של כ- 9.3 מיליון ₪ – ממוצע של 84 א’ ₪ לכל עסק.
ברבעון האחרון אושרו 40 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של כ- 10 מיליון ₪ – ממוצע של כ- 250 א’ ₪ לכל עסק.
4 ברבעון האחרון אושרו 120 הלוואות במסלול הלוואות בהסכמה בסכום כולל של כ- 44 מיליון ₪ – ממוצע של כ- 370 א’ ₪ לכל עסק.
ברבעון האחרון קיבלה ועדת הערר החלטה לגבי 25 בקשות ערר שהוגשו אליה. 8 בקשות קיבלו את אישור ועדת הערר להמשיך את התהליך בקרן, מתוכן 2 אושרו בוועדת האשראי, 2 נדחו ו- 4 בקשות עדיין נמצאות בבדיקת הבנק.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן