הקרן לסיוע לעסקים קטנים -דוח תקופתי רבעון שני 2012

תקציר מנהלים

ברבעון השני לשנת 2012 התקבלו בחברת תבור 141 בקשות מלאות, מתוכן 122 בקשות חדשות ו – 19 1 בקשות חוזרות. כמו כן, ברבעון זה אושרו בוועדות האשראי 330 הלוואות בסכום כולל של 3.102 מיליון ₪, 267 מהן לעסקים שטרם קיבלו הלוואה מן הקרן (בסך של – כ 7.79 מיליון ₪ -ו) 63 נוספות לעסקים שקיבלו בעבר הלוואה מן הקרן . ברבעון האחרון הועמדו 292 הלוואות לעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן בסכום כולל של כ – 4.86 מיליון ₪, מתו כן 236 הלוואות לעסקים שזוהי הלוואתם הראשונה במסגרת הקרן (בסך של כ – 70 מיליון – ו)₪ 56 הלוואות המשך.

נכון לסוף הרבעון השני של 2012 הוגשו מתחילת הקמת הקרן , 086,17 בקשות מלאות על ידי 288,14 עסקים. מתוכן אושרו 974,7 הלוואות ל – 095,7 עסקים שונים בסכום כולל של כ – 25.2 מיליארד –₪ סכום של כ – 318 א’ ₪ בממוצע לכל עסק. שיעור העסקים בקרן להם מאושרת הלוואה עומד על %50 .

2 ברבעון האחרון אושרו 3 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות בני מיעוטים. נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2012 אושרו הלוואות ל – 759 עסקים שונים מהמגזר הערבי בסכום כולל של כ – 210 מיליון ₪ – מדובר על %11 מהעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן, בחלקה של חברת תבור וכ-%10 מהסכום הכולל שאושר.

ברבעון האחרון אושרה הלוואה אחת ל עסק אשר נמצא בבעלות עולים חדשים בסכום של 60 א’ ₪

3 ברבעון האחרון אושרו 41 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים ( %50 מהבעלות או למעלה מזה .) נכון לסוף הרבעון השני של 2012 ,אושרו הלוואות ל – 921 עסקים שונים שהיו בבעלות נשים בסכום כולל של כ – 206 מיליון – ₪ מדובר על %13 מהעסקים להם אושרה הלוואה במסגרת הקרן וכ- %10 מהסכום הכולל שאושר ברבעון האחרון אושרו במסלול הלוואות עד 100 א’ ₪ 33 הלוואות ראשונות בסכום כולל של כ 3 – מיליון -₪ ממוצע של 90 א’ ₪ לכל עסק .

ברבעון האחרון אושרו 23 הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של כ – 1.6 מיליון -₪ ממוצע של 4 ברבעון האחרון אושרו 119 הלוואות במסלול הלוואות בהסכמהכ 265 א’ ₪ לכל עסק .

בסכום כולל של כ – 7.42 מיליון -₪ ממוצע של כ – 358 א’ ₪ לכל עסק . ברבעון האחרון קיבלה ועדת הערר החלטה לגבי 24 בקשות ערר שהוגשו אליה. 5 בקשות קיבלו את אישור ועדת הערר להמשיך את התהליך בקרן, מתוכן 3 אושרו בוועדת האשראי 1 ,נדחתה ואחת נוספת עדיין נמצאת בבדיקת הבנק

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן