הערכת שווי מותגים

תקציר מנהלים

במאמר זה נבחן כל נושא הערכת המותגים באופן מקיף תוך בחינת השיטות הקיימות,
ניתוח הבסיס לערכו של מותג והצגת שיטה עקבית עם התיאוריה הכלכלית-מימונית תוך דיאלוג עם הגישות החשבונאיות. על מנת להגיע לתוצאה זו מנותחים גורמי יצירת הערך ההולם במותג תוך זיהוי גורמי העלות והיוונם על פי שער היוון המבוסס על מודל CAPM ההולם את עקרון הערכה שהקשרו נדון להלן.

סוגיית אורך חיי המותג נדונה גם היא ובמיוחד מוצע מושג חדש לגבי מותג שנקצב זמנו כאשר מוצע תחום הערכה עליון ותחתון לאורך חיי מותג כזה וכן שיטת הפחתה לא ליניארית קונקרטית, העקבית עם דעיכת המותג.

במסגרת הדיון הכולל נבחנים עוד הסוגיות הבאות: קיומו של מותג בעל ערך שלילי, הערכת מותג במסגרת ענף שכולו מותגים והעדר מישור ייחוס ובמסגרת דיון משנה ולמעשה מקרה פרטי – ערכו של מותג של מונופול בענף.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן