הוזלת מחירי הדיור בישראל על-ידי הטמעת טכנולוגיות עגורנים מתקדמת

תקציר מנהלים

יש עליה עקבית ומשמעותית בהתמשכות הבנייה בישראל. בעוד שהממשלה מגדילה היצע דירות מתוכננות, מנסה להקטין צווארי בקבוק באישורי בניה (בהצלחה חלקית), מנסה לפשט הליכי רישוי (טופס אכלוס), יוזמת בעלויות תקציביות גבוהות, תוכניות מחיר מופחת, היא אינה עוסקת בקיצור זמן הבנייה ובהכנסת טכנולוגיות המפחיתות שימוש בגורמי ייצור יקרים, גורמים שמשקלם בעלות הבניה הכוללת עשוי להיות בין 10% ל-20% מעלות הדירות.

ההימנעות מפעולות אלה גורמות לייקור הדירות במספר דרכים:

 • עלויות המימון ליזם (אשראי ריבית) הן בגין הפער שבין רכישת הקרקע לתקבולי המכירה והן בשל תקופות ארוכות יותר של הפעלת גורמי ייצור באתר (בפרט פועלים יקרים, אך גם עגורנים). התוצאה כמובן מדד עלויות בניה גבוה יותר.
 • שימוש יתר בפועלים הנמצאים במחסור תמידי בענף ולכן עלות העסקתם גבוהה מהנדרש ובשל משך העסקתם מרכיב העבודה גדל בעשרות אחוזים שלא לצורך ובמקביל עיכובים בבנייה ולכן ייקור נוסף מבחינת עלויות המימון
 • הקטנת ההיצע הפוטנציאלי של מיזמי הבנייה. ככל שעלויות הבניה הכוללות מימון גבוהות יותר, כך גדל הסיכון היזמי ולכן היצע הבנייה האפשרי לא מגיע למיצוי.
  המנוף בטכנולוגיה מתקדמת ויעילה הינו מרכיב חיוני והכרחי ליישום בנייה מודולרית
  – בנייה מודולרית תעשייתית מקטינה את משך הבנייה, אך ללא מענה יישומי באתר הבנייה עצמו, היא מאבדת את מרבית יתרונה והאפקטיביות בהיבט החיסכון, קצב הבנייה והוזלת מחירי הדירה, נמוכה מאוד ביחס לפוטנציאל.
  תמ”א 35 תיקון 2 נתנה את הדעת על נושא שימוש ברזרבות קרקע והרצון להשאיר שטחים ירוקי במסגרת התרחבות הבניה ולכן ההנחיות שם נוגעות לנושא הרחבת הבניה במגדלים, כולל אזורי פריפריה.
 • מעבר לבניה מודולרית והכנסת טכנולוגיות ניהול עגורנים בעזרת קוקפיט, עשוי לתרום באופן מידי להוזלה של 44,000 ₪ ליחידת דיור רק מגורם הפעלת המנוף, בלי לקחת בחשבון את ההוזלה בגין הבניה המודולרית עצמה, כאשר הגידול בהיצע והקטנת סיכוני היזמים והקבלנים עשוי להוריד את המחיר, בסופו של דבר גם בכ-200,000 – 300,000 ₪ לדירה ממוצעת. ככל שהטכנולוגיה תוטמע והיעילות תגדל, החסכון יהיה גדול יותר.
 • משך הבניה באתר עשוי לרדת בין 35% ל- 44%. קיצור דרמטי הגורר לא רק את קיצור העלויות, כי אם גם את הקטנת הפסולת והבאת דירות לשוק במהירות גבוהה יותר מרגע האישור, עניין מרכזי בהורדת מחירים
 • לשינוי כזה תהיה השפעה גם על פריון העובדים בישראל, הנמצא בפיגור מתמשך וגורם לכאב ראש לקברניטי המדינה בצד עלייה טבעית בתוצר העסקי בפרט ובתמ״ג בכלל.

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם
דילוג לתוכן