הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה - מסלול עסקים בהקמה - מידע לעסק הפונה

מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים, במסלול עסקים בהקמה, בכפוף לבדיקה כלכלית ע"י חברת תבור כלכלה ופיננסים המשמשת כגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי בה חברים יו"ר הועדה, הבנק וחברת תבור.

המסלול מיועד רק לעסקים בהקמה. עסק בהקמה הינו אחד מהבאים:

 1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
 2. עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
 4. בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

תנאי הקרן:

 • סכום מקסימלי: עד 500,000 ₪.
 • תקופת ההלוואה: עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.
 • ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
 • בטחונות: 10% בעבור סכום של עד 300 א' ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א' ש"ח, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

דרישות הסף:

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

תהליך קבלת ההלוואה:

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 1. פניית מבקשי ההלוואה לאחד מארבעת הבנקים: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל דיסקונט (ניתן לפנות אך ורק לסניפים בהם פעילה יחידה עסקית). הלקוחות מופנים לחברת 'תבור'.
  שימו לב - ניתן לפנות גם ישירות לחברת 'תבור' מבלי שתועבר אליה הפנייה מהבנק.
 2. מילוי השאלון ומסירתו לחברת 'תבור'. לאחר מכן תיערך פגישה עם בעלי העסק. חברת 'תבור' מעבירה את המלצתה לבנק שבאמצעותו הוגשה הבקשה.
 3. הבנק מבצע בדיקה כלכלית לעסק.
 4. הבקשה נידונה בוועדת האשראי הכוללת את נציג הבנק, נציג הגוף המתאם ונציג ועדת ההיגוי.

* בבקשות להלוואות בסכום של עד 100 א' ₪ או במקרים בהם ישנה זהות בין הסכום המבוקש ע"י העסק, הסכום המומלץ ע"י 'תבור', הסכום המומלץ ע"י הבנק והסכום המומלץ ע"י יו"ר ועדת האשראי - לא תתקיים ועדת אשראי רגילה, אלא דיון טלפוני מהיר.

לתרשים זרימה מפורט לחץ כאן


הפנייה ל'תבור':

בעת הפנייה ל'תבור' עליכם למלא את "שאלון תבור" ולצרף מספר מסמכים נוספים.

את השאלון יש להוריד מאתר זה (ראה קבצים להורדה).

יש למלא את השאלון באמצעות מעבד תמלילים Word ולשלוח אותו בדואר אלקטרוניאל הכתובת [email protected].

לחילופין, ניתן לשלוח את השאלון על גבי דיסק.

לצורך מילוי השאלון ניתן להיעזר בחוברת ההדרכה, הניתנת אף היא להורדה מאתר זה. החוברת כוללת הסבר מפורט על תהליך קבלת ההלוואה ומילוי השאלון.

השאלון כולל בתוכו שני תצהירים האמורים להיחתם על ידי עו"ד ורואה חשבון
(מומלץ לשמור את העותקים המקוריים של תצהירים אלה).

לאחר שמילאתם את השאלון, צרפו את המסמכים הבאים ושלחו את החומר באמצעות הפקס שמספרו 03-7606727 או באמצעות
דואר אלקטרוני: [email protected] או באמצעות העלאת קבצים לאתר.

 1. תעודת עוסק מורשה (במידה ויש) או תדפיס מלא מרשם החברות (במידה ויש, לחברה בע"מ בלבד, ניתן לקבל תדפיס ע"י חיוג 171).
 2. דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנים 2010-2012 + מאזני בוחן לשנים 2013-2014.
 3. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים של כל החשבונות הפרטיים של היזמים.
 4. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים של כל חשבונות העסקים/חברות קשורות (במידה ויש).
 5. במידה וקיימת תוכנית עסקית נוספת, אנא צרף אותה.
 6. הצעות מחיר עבור תכנית ההשקעות.
 7. צילום תעודות זהות של היזמים.
 8. קורות חיים של היזמים.
 9. מסמכים נוספים הקשורים לעסק החדש ולתהליך הקמתו, באם קיימים (חוזה שכירות, חוזה זיכיון, מחירון שירותים/מוצרים,
  הסכמים מול ספקים/לקוחות, מידע על הון עצמי בבעלות היזם, חשבוניות בגין כספים שכבר שולמו וכדומה).
 10. הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.
  ניתן לשלם בכל בנק לחשבון החשכ"ל במספרי החשבון הבאים:
  בנק אוצר החייל (קוד בנק - 14): סניף 357 חשבון 52226.
  בנק ישראל (קוד בנק - 99) - תשלום באמצעות בנק הדואר: מס' 131001008131
  (קצר - 310018130).

  כאן ניתן לשלם דרך שירות התשלומים הממשלתי בכרטיס אשראי.

כתובתנו: רחוב זרחין 10, בבית קורקס, ת.ד 3030, רעננה 4366238‎.

שימו לב: על פי הנחיות משרד האוצר, לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ

בניית אתרים - עיצוב גרפי