הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה - מידע לעסק הפונה

באתר זה ניתן למצוא מידע רב לצורך הגשת בקשות.

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ היא החברה העומדת מאחורי הצלחת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה מאז שקיבלנו את המנדט ממשרד התמ"ת (כיום משרד הכלכלה ועד סוף שנת 2014 ניהלנו בהצלחה את הקרן. במשך קרוב ל-14 שנים. הקרן עברה כמה שינויים במהלך התקופה ובאופן מצטבר, העמידה הלוואות ל-30,000 עסקים כ- 8 מיליארד ₪.

אנו מקפידים בכל השנים לשמור על סטנדרטים גבוהים של בדיקות ושרות וכיום אנו עומדים לרשות כל עסק שמעוניין בייעוץ מקצועי, אמין, איכותי ומסור.

היועצים שלנו יגיעו אליכם, יתנו לכם ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ויבדקו את הצרכים הממשיים שלכם.

מספרי הטלפון של אנשי הקרן העומדים לרשותכם לכל שאלה בירור והתייעצות, הינם:

שםמספר ישירשלוחהדוא״ל
אושר אלון09-7776814131osher.a@tavor.biz
תום אנצ'ו09-7776815115tom.a@tavor.biz
חיים זימבובבסקי09-7776817117haim@tavor.biz

ללקוחות המעוניינים להעביר מסמכים באמצעות פקס המספר הוא:03-7606727(רב קווי)


מטרת הקרן

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

מסלול כללי עד 8,000,000 ₪ - מידע לעסק הפונה

תנאי הקרן

סכום מקסימלי:500,000 ₪ עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪,
8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.
תקופת ההלוואה:עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס (דחיית תשלום קרן) ועוד 54 תשלומי החזר.
ריבית:ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות:60-85% מהערבות ניתנת על ידי המדינה.
הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות (כולל נזילים) עבור היתרה עד 25%.
(למידע מפורט אודות ערבות המדינה והבטחונות הנדרשים -ראה שאלה מס' 3)
בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים (ראה שאלה מס' 4).

דרישות הסף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • מחזור שנתי: עד 100 מיליון ₪.
  מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ - מוגדר כעסק קטן.
  מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ - מוגדר כעסק בינוני.
 • במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.
 • בהקמת עסק חדש: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • לגבי עמותות, במקרה של חשבון מוגבל של מי מחברי העמותה יראו את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

תהליך קבלת ההלוואה

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 1. פניית מבקשי ההלוואה לבנק או ליועץ.
 2. נעשה תכנון צרכים ונקבע איזה מסלול עדיף לפונה, נמלא את השאלון – התכנית העסקית ונגיש לאחד משני הגופים המתאמים.
 3. לאחר מכן תיערך פגישה עם בעלי העסק בשיתוף איתנו.
 4. הגוף המתאם יעביר המלצה לבנק.
 5. הבנק מבצע בדיקה משלו לעסק על בסיס ההמלצה שיקבל ובצירוף המלצותינו.
 6. הבקשה תידון בוועדת האשראי וההחלטה תימסר לנו.

הפניה לתבור

הפנייה לחברת תבור הינה פנייה לגוף המקצועי ביותר הקיים במערכת

הסתייעות בנו, מבטיחה שמילוי השאלון ובניית התכנית העסקית ייעשו במקצועיות ובאחריות ויבטיחו את סיכויי ההצלחה הגדולים ביותר

זכרו חברת תבור הקימה למעשה את הקרן ופיתחה אותה עבור המדינה. חברת תבור קבעה את הנהלים ואת שיטות הבדיקה. כל הפעולות היום מתבססות על המתודולוגיה שהכנו ועל שיטות העבודה שפתחנו. עובדינו לשעבר נמצאים במרבית צמתי ההחלטה, כבודקים וכחברי וועדות אשראי בקרן.

חברת תבור בדקה מעל 30,000 עסקים בקרן והיא בעלת בסיס נתונים ענפי שיכול לסייע בהכנת תכניות עסקיות במהירות , ביעילות ובמקצועיות ללא תחרות. הכל במחיר שווה לכל נפש.

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא תשלום, פנה אל:

לחץ לרשימת יועצים

מסלול מהיר עד 100,000 ₪ - מידע לעסק הפונה

מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים (עד 3 מיליון ₪ מחזור שנתי), במסלול עד 100,000 ₪, בכפוף לבדיקה כלכלית ע"י חברת תבור כלכלה ופיננסים המשמשת כגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי טלפונית בה משתתפים נציגי הבנק ונציגי חברת 'תבור'.

תנאי הקרן

סכום מקסימלי:100,000 ₪
תקופת ההלוואה:עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס (דחיית תשלום קרן) ועוד 54 תשלומי החזר.
ריבית:ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות:עד 25% או לחילופין ערב נוסף על מלוא סכום ההלוואה.
בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

דרישות הסף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • מחזור שנתי: עד 3 מיליון ₪.
 • במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.
 • בהקמת עסק חדש: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

תהליך קבלת ההלוואה

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 1. פניית מבקשי ההלוואה לאחד מארבעת הבנקים: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל דיסקונט (ניתן לפנות אך ורק לסניפים בהם פעילה יחידה עסקית). הלקוחות מופנים לחברת 'תבור'.
  שימו לב- ניתן לפנות גם ישירות לחברת 'תבור' מבלי שתועבר אליה הפנייה מהבנק.
 2. מילוי השאלון ומסירתו לחברת 'תבור'. לאחר מכן תיערך פגישה עם בעלי העסק. חברת 'תבור' מעבירה את המלצתה לבנק שבאמצעותו הוגשה הבקשה.
 3. הבנק מבצע בדיקה כלכלית לעסק.
 4. הבקשה נידונה בדיון טלפוני מהיר (בניגוד לועדת אשראי רגילה).

לתרשים זרימה מפורטלחץ כאן

הפניה לתבור

בעת הפנייה ל'תבור' עליכם למלא את "שאלון תבור" ולצרף מספר מסמכים נוספים.

את השאלון יש להוריד מאתר זה (ראה קבצים להורדה).

יש למלא את השאלון באמצעות מעבד תמלילים Word ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני אל הכתובת:esek@tavor.biz.

לחילופין, ניתן לשלוח את השאלון על גבי דיסק.

לצורך מילוי השאלון ניתן להיעזר בחוברת ההדרכה, הניתנת אף היא להורדה מאתר זה. החוברת כוללת הסבר מפורט על תהליך קבלת ההלוואה ומילוי השאלון.

השאלון כולל בתוכו שני תצהירים האמורים להיחתם על ידי עו"ד ורואה חשבון
(מומלץ לשמור את העותקים המקוריים של תצהירים אלה).

לאחר שמילאתם את השאלון, צרפו את המסמכים הבאים ושלחו את החומר באמצעות הפקס שמספרו 03-7606727אובאמצעות
דואר אלקטרוני:esek@tavor.bizאובאמצעותהעלאת קבצים לאתר.

 1. דו"חות מבוקרים לשנים 2010-2012.
 2. מאזני בוחן לשנים 2013-2014.
 3. דו"חות מע"מ שנה אחרונה.
 4. טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה.
 5. דו"ח רשם החברות מלא (לחברה בלבד).
 6. דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנים 2010-2012 + מאזן בוחן לשנים 2013-2014.
 7. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
 8. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 9. במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד, מע"מ ושומות מס.
 10. הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.
  ניתן לשלם בכל בנק לחשבון החשכ"ל במספרי החשבון הבאים:
  בנק אוצר החייל (קוד בנק - 14):סניף 357 חשבון 52226.
  בנק ישראל (קוד בנק - 99)- תשלום באמצעות בנק הדואר: מס' 131001008131
  (קצר - 310018130).
  כאן ניתן לשלם דרך שירות התשלומים הממשלתי בכרטיס אשראי.

כתובתנו:רחוב זרחין 10, בבית קורקס, ת.ד 3030, רעננה 4366238‎.

שימו לב:

 • על פי הנחיות משרד האוצר, לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.
 • עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם ובאמצעות אותו הבנק בו בוצעה ההלוואה הקודמת.

מסלול עסקים בהקמה - מידע לעסק הפונה

מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים, במסלול עסקים בהקמה, בכפוף לבדיקה כלכלית ע"י חברת תבור כלכלה ופיננסים המשמשת כגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי בה חברים יו"ר הועדה, הבנק וחברת תבור.

המסלול מיועד רק לעסקים בהקמה. עסק בהקמה הינו אחד מהבאים:

 1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
 2. עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
 4. בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.

תנאי הקרן

סכום מקסימלי:500,000 ₪
תקופת ההלוואה:עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס (דחיית תשלום קרן) ועוד 54 תשלומי החזר.
ריבית:ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות:10% בעבור סכום של עד 300 א' ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א' ש"ח, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה.
בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

דרישות הסף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.

תהליך קבלת ההלוואה

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 1. פניית מבקשי ההלוואה לאחד מארבעת הבנקים: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל דיסקונט (ניתן לפנות אך ורק לסניפים בהם פעילה יחידה עסקית). הלקוחות מופנים לחברת 'תבור'.
  שימו לב- ניתן לפנות גם ישירות לחברת 'תבור' מבלי שתועבר אליה הפנייה מהבנק.
 2. מילוי השאלון ומסירתו לחברת 'תבור'. לאחר מכן תיערך פגישה עם בעלי העסק. חברת 'תבור' מעבירה את המלצתה לבנק שבאמצעותו הוגשה הבקשה.
 3. הבנק מבצע בדיקה כלכלית לעסק.
 4. הבקשה נידונה בוועדת האשראי הכוללת את נציג הבנק, נציג הגוף המתאם ונציג ועדת ההיגוי.

* בבקשות להלוואות בסכום של עד 100 א' ₪ או במקרים בהם ישנה זהות בין הסכום המבוקש ע"י העסק, הסכום המומלץ ע"י 'תבור', הסכום המומלץ ע"י הבנק והסכום המומלץ ע"י יו"ר ועדת האשראי - לא תתקיים ועדת אשראי רגילה, אלא דיון טלפוני מהיר.

לתרשים זרימה מפורטלחץ כאן

הפניה לתבור

בעת הפנייה ל'תבור' עליכם למלא את "שאלון תבור" ולצרף מספר מסמכים נוספים.

את השאלון יש להוריד מאתר זה (ראה קבצים להורדה).

יש למלא את השאלון באמצעות מעבד תמלילים Word ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני אל הכתובת:esek@tavor.biz.

לחילופין, ניתן לשלוח את השאלון על גבי דיסק.

לצורך מילוי השאלון ניתן להיעזר בחוברת ההדרכה, הניתנת אף היא להורדה מאתר זה. החוברת כוללת הסבר מפורט על תהליך קבלת ההלוואה ומילוי השאלון.

השאלון כולל בתוכו שני תצהירים האמורים להיחתם על ידי עו"ד ורואה חשבון
(מומלץ לשמור את העותקים המקוריים של תצהירים אלה).

השאלון כולל בתוכו שני תצהירים האמורים להיחתם על ידי עו"ד ורואה חשבון
(מומלץ לשמור את העותקים המקוריים של תצהירים אלה).

לאחר שמילאתם את השאלון, צרפו את המסמכים הבאים ושלחו את החומר באמצעות הפקס שמספרו 03-7606727אובאמצעות
דואר אלקטרוני:esek@tavor.bizאובאמצעותהעלאת קבצים לאתר.

 1. תעודת עוסק מורשה (במידה ויש) או תדפיס מלא מרשם החברות (במידה ויש, לחברה בע"מ בלבד, ניתן לקבל תדפיס ע"י חיוג 171).
 2. דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנים 2010-2012 + מאזני בוחן לשנים 2013-2014.
 3. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים של כל החשבונות הפרטיים של היזמים.
 4. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים של כל חשבונות העסקים/חברות קשורות (במידה ויש).
 5. במידה וקיימת תוכנית עסקית נוספת, אנא צרף אותה.
 6. הצעות מחיר עבור תכנית ההשקעות.
 7. צילום תעודות זהות של היזמים.
 8. קורות חיים של היזמים.
 9. מסמכים נוספים הקשורים לעסק החדש ולתהליך הקמתו, באם קיימים (חוזה שכירות, חוזה זיכיון, מחירון שירותים/מוצרים,
  הסכמים מול ספקים/לקוחות, מידע על הון עצמי בבעלות היזם, חשבוניות בגין כספים שכבר שולמו וכדומה).
 10. הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.
  ניתן לשלם בכל בנק לחשבון החשכ"ל במספרי החשבון הבאים:
  בנק אוצר החייל (קוד בנק - 14):סניף 357 חשבון 52226.
  בנק ישראל (קוד בנק - 99)- תשלום באמצעות בנק הדואר: מס' 131001008131
  (קצר - 310018130).

  כאן ניתן לשלם דרך שירות התשלומים הממשלתי בכרטיס אשראי.

כתובתנו:רחוב זרחין 10, בבית קורקס, ת.ד 3030, רעננה 4366238‎.

שימו לב:

 • על פי הנחיות משרד האוצר, לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.

שאלות נפוצות (FAQ)


1. מהם התנאים להגשת בקשה חדשה לעסק שכבר הגיש בקשה בעבר?

בעבור עסק אשר קיבל בעבר הלוואה מהקרן:

 1. במידה והיזם לא קיבל את מלוא מסגרת ההלוואה לה הוא זכאי על פי מחזור הכנסות 2012, יוכל להגיש בקשה להשלמה לאחר חצי שנה מעתביצועההלוואה הקודמת.
 2. לווה שניצל את מלוא זכאותו (קיבל 8% מהמחזור או 500 אש"ח, הגבוה מבניהם) יוכל להגיש בקשה להלוואה נוספת לאחר פירעון 50% מההלוואה.

א. ההלוואה הנוספת תוענק בכפוף לפירעון מלא של ההלוואה הקיימת. לעניין זה, ניתן לפרוע יתרת הלוואה קיימתבכספי ההלוואה הנוספת.

 1. במקרה בו ההלוואה הנוספת הינהבאותו הבנקשבו קיימת ההלוואה - תמורת ההלוואה תשמש מידית עם הקמתה לפירעון ההלוואה הקיימת, כאשר היתרה (לאחר פירעון כאמור) תועבר ללקוח.
 2. במקרה בו ההלוואה הנוספת הינהבבנק אחרמהבנק בו ניתנה ההלוואה הקודמת - אז ההלוואה תועמד בשני שלבים:
  • שלב א': העברה ישירות לחשבון ההלוואה הקיימת לצורך פירעון יתרת ההלוואה הראשונה.
  • שלב ב': לאחר קבלת אישור מהבנק על פירעון ההלוואה הראשונה ניתן להעביר את יתרת ההלוואה השנייה.

בעבור עסק אשר בקשתו נדחתה בעבר:

רשאי להגיש בקשה חדשה החל מחצי שנה מתאריך הדחייה, לאחר התייעצות עם כלכלני 'תבור'.

* בכל בקשה נוספת, המסמכים הנדרשים הם: דו"חות מע"מ ו- 102 מעודכנים (שנה אחורה), דו"חות חברה מעודכנים, דו"חות בנקים (עו"ש + ריכוז יתרות + פירוט הלוואות) מעודכנים, תחזית פיננסית ותכנית השקעות מעודכנות (במידה ויש) ואישור תשלום ע"ס 250 ₪ לחשבון החשב הכללי.

אין חובהלמלא את השאלון בשנית אך יש צורך למלא את התצהירים הנספחים לשאלון (תצהיר עו"ד, תצהיר רו"ח וויתור סודיות).

2. מהו מחזור המכירות אשר יקבע את זכאות העסק לסכום המקסימלי?

ההתייחסות הינה להיקף ההכנסות של העסק לשנה הקלנדארית הקודמת ליום הגשת הבקשה המלאה לגוף המתאם.
עסקים בינוניים(מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪) ידרשו להציג דו"חות כספיים סקורים ע"י רו"ח או דו"חות מבוקרים החל מיום 01 במאי.
עסקים קטנים(מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪) ידרשו להציג דו"חות כספיים סקורים ע"י רו"ח או דו"חות מבוקרים החל מיום 01 באוגוסט.

שימו לב:עסקים, קטנים או בינוניים, המבקשים הלוואה בסכום הגבוה מ-1 מיליון ש"ח ידרשו, בכל מקרה, להציג דו"חות מבוקרים החל מיום 01 במאי.

בכל מקרה, במידה ויוגשו בקשות בתאריכים מוקדמים מאלה על ידי העסקים הרלוונטיים היקף ההכנסות יקבע על פי מאזן בוחן ודו"חות מע"מ.

3. אילו בטחונות נדרשים להלוואת הקרן ומהו היקף ערבות המדינה?

יש לציין כי ערבות המדינה היא מול הבנק. החובה לשלם את ההלוואה, היא בראש וראשונה של הלווה. אם הלווה לא מצליח לשלם את ההלוואה, יהיה ניסיון ללכת להסדר פריסה ובאם ההסדר לא יצלח והבנק לא יוכל לגבות את הכסף מהלווה, הבנק יגבה את הכסף מהמדינה. זו משמעות ערבות המדינה. ערבות כלפי הבנק.

 הלוואה מקסימלית ראשונההלוואה מקסימלית שנייההלוואה מקסימלית שלישית ואילך
עסק בהקמהבטחונות נדרשים- 10% בעבור סכום של עד 300 א' ש"ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א' ₪.
ערבות מדינה- 85% בעבור סכום של עד 300 א' ש"ח ו- 70% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א' ₪.
  
עסק קטן*
(למעט עסק בהקמה)
בטחונות נדרשים - 25%
ערבות מדינה - 70%
בטחונות נדרשים - 25%
ערבות מדינה - 70%
בטחונות נדרשים - 25%
ערבות מדינה - 60%
עסק בינוני**בטחונות נדרשים - 25%
ערבות מדינה - 70%
בטחונות נדרשים - 25%
ערבות מדינה - 60%
לא ניתן

*עסק קטן= עסק בעל מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪.

**עסק בינוני= עסק בעל מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪.

הערה:טבלה זו מתייחסת לסכומי התקרה הניתנים בקרן. עסק אשר קיבל סכום נמוך מהסכום המקסימלי ולאחר מכן קיבל הלוואת השלמה - ייחשבו שתי הלוואות אלה תחת 'הלוואה מקסימלית ראשונה'.

עסק בינוני רשאי לקבל בסה"כ עד שתי הלוואות מקסימליות מהקרן, לעסק קטן אין מגבלת מספר הלוואות מקסימליות.

בהלוואה במסלול עד 100 אלף ₪- ניתן להחליף את הבטחונות בערבות על מלוא גובה סכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.

בהלוואה במסלול עסקים בהקמה- ניתן להחליף את הבטחונות בערבות של עד 40% מסכום ההלוואה מערב נוסף, וזאת בכפוף לאישור הוועדה.

חשוב לדעת:בנוסף לבטחונות המפורטים, נדרשת ערבות אישית של הבעלים, זו מהווה תנאי הכרחי לקבלת ההלוואה ומימושה קודם לכל מימוש ערבות מדינה לבנקים (ראה שאלה מס' 4).

4. מי חייב לחתום על ערבות בגין ההלוואה?

בעסק קטן ובעסק בהקמה:הבנק יקבל ערבות אישית מאת כל אחד מבעלי העסק המחזיק 5% ומעלה מהון המניות, בסכום שלא יפחת ממלוא סכום ההלוואה (להלן: "ערבות הבעלים"). היה אחד מבעלי העסק תאגיד, ימציא התאגיד ערבות או בטוחה אחרת הכול על פי שיקול דעתו של הבנק ובאישור הוועדה. במידה ואחד מבעלי המניות מחזיק בפחות מ-5% מהון המניות, אך הינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של אדם המחזיק מעל 5% מהון המניות, יקבל הבנק גם את ערבותו המלאה של קרוב המשפחה. במקרים חריגים יוכל הבנק ו/או העסק לבקש מהגוף המתאם לשנות את ערבויות בעלי המניות. הגוף המתאם ייתן את אישורו לאחר שקיבל את אישור המדינה והדבר יובא לאישורה של ועדת האשראי.

במידה והלווה הוא עוסק מורשה, תהיה רשאית ועדת האשראי לדרוש את ערבות בן/בת הזוג של בעלי העסק על פי שיקול דעתה.

בעסק בינוני:מתחייב הבנק לקחת ערבות אישית מכל אחד מבעלי העניין בעסק להבטחת ההלוואה, בסכומים המפורטים להלן:

 • היה והעסק בבעלות 10 בעלים או פחות, סכום ערבות הבעלים יעמוד על המכפלה של שיעור ערבות הבעלים בסכום ההלוואה. שיעור ערבות הבעלים יהיה כלהלן:
  חישוב
 • היה והעסק בבעלות 11 בעלים ויותר, סכום ערבות הבעלים יעמוד על המכפלה של פעמיים שיעור הבעלות בסכום ההלוואה.
 • היה ואחד מבעלי העסק הינו תאגיד, ימציא התאגיד ערבות או בטוחה אחרת הכול על פי שקול דעתו של הבנק ובאישור הוועדה.
 • שיעור הערבות של כל ערב לא יעלה על 100% מסכום ההלוואה.
 • למידע נוסף אודות ערבויות ובטחונות בעבור עסק בינונילחץ כאן.

הערות כלליות:

 • על אף כל האמור, הוועדה תהיה רשאית לקחת בטוחות תחליפיות לערבויות בעלים במקרים מסוימים.
 • במקרים חריגים, תתנה ועדת האשראי את אישור ההלוואה בחתימת ערבות אישית של בעלי זיקה משמעותית לבעלות ו/או ניהול העסק אשר אינם רשומים כבעלים.

חשוב לדעת:ערבות הבעלים הינה תנאי הכרחי לקבלת ההלוואה ומימושה קודם לכל מימוש ערבות מדינה לבנקים.

5. מה היתרון של הקרן לעומת הלוואה רגילה בבנק? שמעתי שבבנקים ניתן לקבל הלוואה זולה בהרבה?

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, נועדה לסייע לעסקים המבקשים לצמוח אבל יש להם מחסור בביטחונות או שהם לא מעוניינים לשעבד את הנכסים שלהם כבטחונות. יש מקרים בהם העסק המתפתח מיצה את מסגרות האשראי ומתקשה להמשיך ולגדול במסגרת הרגילה. הקרן משמשת מוצא צמיחה נוסף.
הריביות תלויות במו"מ ובאיכות המבקש.

6. לאילו מטרות מיועדות ההלוואות?

ישנם שני מסלולי בקשות עיקריים:

בקשות במסלול הון חוזר- הלוואות אלו מיועדות לעסקים פעילים הנמצאים בצמיחה וזקוקים לסיוע בעיקר על מנת לממן פערים בתזרים המזומנים שלהם (או לחילופין לממן מלאי, פרסום, כוח אדם וכדומה), כולל החזר של אשראי קיים אשרלא עולה על 50%מהיקף ההלוואה המבוקשת ובלבד שהאשראי הקיים מקורו בבנק אחר מהבנק המלווה בקרן.

בקשות במסלול השקעות- הלוואות אלו מיועדות לעסקים קיימים שמעוניינים בסיוע עבור תוכנית השקעות חדשה כגון רכישת מיכון, קו ייצור, שיפוצים במבנה, הקמת סניף נוסף וכדומה.

ישנם שני מסלולי בקשות נוספים:

בקשות במסלול עסקים בהקמה- הלוואות אלו מיועדות לעסקים חדשים או בשלבי הקמה (ראה תנאים בעמוד המסלול).

בקשות במסלול עד 100 אלף ₪- הלוואות בסכום של עד 100 א' ₪ בתהליך מהיר יותר (ראה תנאים בעמוד המסלול).

7. אנו מתכוונים לפתוח עסק חדש, האם ניתן לקבל הלוואה במסגרת הקרן?

כן, הקרן מעניקה סיוע גם לעסקים חדשים או בשלבי הקמה.

8. פעילותי רשומה כעוסק פטור/עמותה/אגודה שיתופית חקלאית, האם אני רשאי לפנות לקרן?

על פי תנאי הקרן, ניתן להעניק אשראי לעוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות, עמותה ואגודה שיתופית חקלאית.

עסק במעמד עוסק פטור אינו זכאי לקבל הלוואה מהקרן. במידה ובעת הגשת הבקשה העסק הינו במעמד עוסק פטור, אך קיים צפי לשינוי המעמד לעוסק מורשה עד לסיום תהליך הבדיקה (ממוצע של כחודש וחצי), הרי שניתן להגיש בקשה לקרן במסלול עסקים בהקמה. במידה ותאושר הבקשה, ביצוע ההלוואה יותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה.

9. האם ההלוואות הינן רק לעסקים יצרניים?

ההלוואות בקרן מיועדות לעסקים בכל תחומי הפעילות: תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות, בינוי ותיירות.

10. אנו חברת סטרט-אפ, האם ניתן לקבל הלוואה במסגרת הקרן?
בבעלותי חברה העוסקת ביזמות נדל"ן, האם ניתן לקבל הלוואה במסגרת הקרן?
יש לי רעיון/המצאה טכנולוגית חדשה ואני זקוק למימון עבור פיתוח המוצר, האם אפשר לקבל הלוואה?

אין מניעה מחברות סטארט אפ להגיש בקשה לקרן, כאשר כל בקשה נבדקת לגופו של עניין. חשוב להבהיר כי יכולת ההחזר להלוואת הקרן תיבדק בהתאם לתזרים הצפוי מפעילות שוטפת של העסק. בבדיקה בקרן יינתן דגש בבדיקת שלבי מוכנותו של המוצר לשיווק, קיומן של הצהרות כוונות מלקוחות/הזמנות/תחילת מכירות, פוטנציאל שוק, הון עצמי, סכומים שהושקעו עד כה וכיוב'.

לחברות העוסקות ביזמות נדל"ן ניתן למצוא אפשרויות מימון טובות יותר בצורת ליווי בנקאי ונוכל לסייע לפונים באיתור אשראי הולם.

בכל מקרה, אנו נבחן עבורכם גם אפיקי מימון אחרים, שלעיתים עשויים להיות מתאימים יותר, כגון קרן המדען הראשי, קרנות הון סיכון, משקיעים חיצוניים וכדומה.

11. הייתי מוגבל לפני שנתיים, האם ניתן לגשת לקרן?
חזרו לי לאחרונה מספר שקים והודיעו לי כי חשבוני מוגבל או עומד להיכנס להגבלה, האם ניתן לפנות לקרן?
חזרו לי החודש שני שקים האם יש לי סיכוי לקבל הלוואה בקרן?

על פי תנאי הסף של הקרן, עסק שאחד מחשבונותיו או חשבונות בעליו מוגבלים או לפני הגבלה, אינו יכול לקבל הלוואה בקרן. במידה וההגבלה הוסרה, אין מניעה לפנות לקרן (אין דרישה ל"תקופת צינון"), אך יש לקחת בחשבון שהיסטוריה עסקית שלילית ככל שהיא טרייה יותר, אינה מוסיפה לסיכויי אישור ההלוואה.

כמו כן, במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

החזרת שקים מסיבת א.כ.מ אינה סימן חיובי, ועשויה להעיד על קשיי תזרים והתנהלות כללית של העסק, עסק שהבנק החזיר לו המחאות לאחרונה ואינו מוגבל יכול להגיש בקשה לקרן, במידה והחזרי השקים הינם רק אירוע זמני לגביו יתקבלו הסברים סבירים, ושאר נתוני העסק הינם חיובים, אין מניעה שתאושר לעסק הלוואה, אך כאמור, במקרים רבים החזרות אלו הם רק סימפטום למצב עסקי בעייתי.

12. האם בעל עסק שאינו אזרח ישראלי רשאי להגיש בקשה לקרן?

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מיועדת לכלל תושבי מדינת ישראל, אין בכך להוציא מן הגדרה זו תושבים ארעיים או תושבים אשר להם אין אזרחות. כל תעודת תושב מהווה תנאי מספיק לעמידה בתנאי הסף - בכפוף לעמידה בכל שאר התנאים.

13. אתם יושבים ברעננה, מדוע מספר הפקס הינו בקידומת 03?

מדובר במספר פקס מיוחד שכולל מאות קווים, המאפשרים העברת פקסים רבים ללא המתנה בתור.

14. כמה זמן לוקח התהליך? תוך כמה זמן מקבלים תשובה?

אנו פועלים במהירות וביעילות ויכולים לסיים את הבקשה בתוך ימים בודדים, לאחר מכן, הדברים תלויים בגוף המתאם ובבנק ועשויים להימשך מספר שבועות.

15. מהו תדפיס רשם חברות, יש לי תעודת התאגדות האם זה מספיק?

חברה בע"מ נדרשת להציג טופס רשם חברות מעודכן ומלא (נסח חברה), הכולל את מבנה הבעלות ושעבודים קיימים על החברה.
ניתן להשיג מסמך זה באמצעות התקשרות למספר 171 או באמצעות אתר האינטרנט שלרשם החברות. ניתן גם באמצעות אתרדואר ישראלאוBIZPORTAL.

16. כיצד פונים אליכם?

ניתן לפנות בטלפון הראשי של המשרד 09-7776800 או בטלפונים האישיים של היועצים המפורטים למעלה, או באימייל ישיר למנהל המחלקהesek@tavor.biz, או בצור קשר שנמצא למעלה מו לרשימת הטלפונים.

17. לאיזה בנק כדאי לי לפנות?

הדבר תלוי בפעילותך הקודמת , במאפייני העסק ובמיקומו. נשמח לדון איתך באפשרויות השונות ולבחור את הבנק הנוח ביותר למקרה שלך.

18. הטפסים ותהליך נראים לי מסובכים מדי, מה עושים?

חברת תבור כלכלה ופיננסים היתה החברה שלמעשה הקימה את הקרן בעבור האוצר בשנת 2001 ומאז ניהלה אותה במהלך 14 שנים. אנו מכירים את הנושא באופן מיטבי ונסייע לך במילוי הטפסים באופן מהיר ויעיל על מנת שתוכלו לקבל את מבוקשכם.

19. כמה זה יעלה לי?

עלות ההגשה והטיפול בחברת תבור הינם נמוכים ממחירי השוק וכן פרמיית ההצלחה צנועה. המחיר הסופי תלוי במורכבות הבקשה שלכם ובגודל הבקשה.
בכל מקרה היועץ יגיע אליך ללא התחייבות ואם לא תהיו מעוניינים בשרות, לא תחויבו במאומה.

20. קיבלתי זכאות למפעל מאושר/מענק מהמדען הראשי/משרד החקלאות וכו'
האם אני יכול לקבל הלוואה מהקרן?

בהתאם להוראות החשכ"ל אין מניעה להגיש בקשה לקרן גם לעסקים שזכו לסיוע ממשלתי אחר, אלא אם מדובר בעסק אשר קיבל בעבר הלוואה כלשהי בערבות מדינה.

אם לעסק קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר - אינו רשאי לקבל הלוואה מהקרן.

בכל מקרה, במידה והעסק קיבל בעבר הלוואה בערבות מדינה, יש להתייעץ עם כלכלני 'תבור' טרם הגשת הבקשה.

21. קיבלתי בעבר הלוואה מהקרן, האם ניתן לשחרר באופן חלקי את הבטחונות בהתאם ליתרת ההלוואה העדכנית?

ניתן לשחרר חלק מהביטחונות לאחר תקופה של לפחות חצי שנה מסיום תקופת הגרייס.

בתאריך זה, ניתן לבצע התאמת בטחונות ראשונה בהתאם ליתרת ההלוואה הקיימת. לאחר מכן, ניתן לבצע התאמות נוספות מדי חצי שנה ולכל אורך חיי ההלוואה.

22. במידה וההלוואה מאושרת באופן סופי ע"י ועדת האשראי, מהו תוקף אישור זה?

מהרגע שההלוואה מאושרת בועדת האשראי ניתן לבצע אותה בסניף הבנק בתוך 90 יום מיום האישור. במידה וההלוואה לא בוצעה במשך יותר מ- 90 יום מיום האישור, על העסק להגיש לקרן בקשה חדשה להלוואה החל מחצי שנה מיום האישור בועדה. ניתן להתייעץ עם כלכלני 'תבור' בנושא.

23. האם מותר למשוך דיבידנד במהלך חיי ההלוואה?

משיכת הדיבידנד במסגרת עלות השכר המותרת לפי ההסכם, ובתנאי שסכום השכר ברוטו יחד עם סכום הדיבידנד כשהוא מחולק ב- 1.3, אינם עולים על ארבע פעמים השכר הממוצע - כפי שמוגדר בהסכם.

24. קיבלתי בעבר הלוואה מהקרן, אך עקב קשיי החזר בוצע להלוואה זו הסדר פריסת תשלומים. האם אני רשאי לפנות שוב לקרן?

עסק אשר ביצע הסדר של פריסה מחודשת להלוואה קודמת שקיבל מהקרן אינו רשאי להגיש בקשה חדשה לקרן כל עוד ההלוואה שבוצע בה הסדר לא נפרעה במלואה.

25. מעוניין לרכוש עסק קיים, האם ניתן לפנות לקרן?

יש אפשרות לקבל הלוואה, אולם מדובר בתנאים מורכבים ורצוי לקבל ייעוץ מכלכלני תבור, על פי פרטי העניין.

26. במידה ואני מעוניין לעבור בנק מה התהליך?

לאחר המלצת הגוף המתאם ניתן לעבור בנק פעם אחת תוך 10 ימי עסקים.

במידה והבקשה עלתה לדיון בוועדת אשראי ואושרה או נדחתה, ניתן לפנות לגוף המתאם תוך 45 יום על מנת לבחון העברה לבנק אחר.


למידע נוסף, אנא צרו קשר באחד מדרכי ההתקשרות שצויינו לעיל.

יועצי חברת תבור יוכלו לסייע לך בתכנון האשראי הבנקאי

השירות כולל:

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא תשלום

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ