ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לחברות ועסקים

ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לגופים ציבוריים

 •  סיוע בגיבוש אסטרטגיה
 •   ניתוחי מאקרו ומדיניות כלכלית
 •   ניתוחי כדאיות ועלות תועלת להחלטות מהותיות בארגון
 •   בניית מודלים לקבלת החלטות
 •   ליווי תהליכים וסיוע בהטמעת מדיניות
 •   ניתוח שווקים, רגולציה וסקירה כלכלית
 •  ניתוחי עלות רגולציה - RIA בגישת SCM

הכנת תכניות עסקיותלמעלה

תכנית עסקית היא מסמך מכריע בחיי העסק, הן בשלבי ההקמה והן בשלבי ההתרחבות וצמיחה. בתהליך כתיבת התכנית, מבררים המנהלים והיזמים לעצמם את הדרך בה הם רוצים ללכת, היקף ההשקעה הנדרש, תכנית תפעולית, תחזית הכנסות והוצאות, תזרים מזומן חזוי והמימון הנדרש לביצוע התכנית. התכנית אינה מונעת שינויים והתפתחויות בעתיד, אך מאפשרת מידה רבה של תכנון ושליטה בכיוונים העסקיים. ניתן לבנות תכניות רבות היקף הכוללות ניתוח שוק ואסטרטגיה נרחב ומאידך ניתן להסתפק בתכנית עסקית מצומצמת.

מבנה עקרוני של תוכנית עסקית:

 1. תקציר מנהלים
 2. פרטים על החברה היזמית, מנהליה ועובדיה הבכירים
 3. חזון החברה ומטרותיה
 4. המוצר או השירות על מאפייניו המיוחדים
 5. ניתוח שוק, לרבות מתחרים, ספקים, מחירים, כמויות, מגמות
 6. אסטרטגיה עסקית המתבססת על ניתוח חזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים
 7. תכנית תפעולית לרבות הרכב כוח אדם ועלויותיו
 8. תכנית השקעות
 9. תכנית פיננסית, הכוללת דוחות פרו פורמה והנחות היסוד שבבסיסן, תזרימי מזומנים מפורטים לטווח קצר וסכמאטיים לטווח ארוך קצר וסכמאטיים לטווח ארוך
 10. ניתוח רגישות וניתוח כדאיות למשקיעים פיננסיים, לרבות הערכת שווי (על פי דרישה)
 11. נספחים טכניים במידת הנדרש

הערכות שווי וחוות דעת כלכליותלמעלה


ליווי לפרויקטי תשתיותלמעלה


צוות אנרגיה ירוקהלמעלה

הצוות מספק מענה מושלם הן ליזמים והן לספקי אשראי בניתוח וליווי של פרויקטי אנרגיה ירוקה. הצוות מבצע ניתוחים כלכליים על-פי מודלים מקובלים בתחום, בדיקה הנדסית מקיפה, בדיקה ביטוחית (ע"י גוף מוסמך) ובדיקה משפטית (ע"י גוף מוסמך.)


ייעוץ אסטרטגי, כלכלי וארגונילמעלה


ניהול פרויקטיםלמעלה


שירותי מחקר ואנליזות לבנקים ולגופים מוסדייםלמעלה

אנליזות אשראי, אנליזות לניירות ערך, סקירות שוק, בניית מדיניות השקעות, סיוע בהתאמות לרגולציה. 
ראו גם: שוק ההון.


ליווי מקצועי לעסקיםלמעלה

מתן ליווי מקצועי לעסקים שאינם מעוניינים להעסיק כלכלן מטה, חשב או מנהל כספים, כעובד קבוע. להעסקת עובד מטעמנו יש מספר יתרונות הן בעלות של עובד לפי שעות מול עובד קבוע והן בגיבוי המקצועי אותו מקבל העובד במשרדנו. הליווי נעשה על בסיס ייעוץ לפי שעות או לפי משימות. במסגרת זו נעשה לעסק תכנון אשראי, סיוע בגיוס הון, תכנון מערכות המידע וההנה"ח הנדרשות וסיוע בחוזים לעובדים ובהתקשרויות עם ספקים ולקוחות.


שירותי בקרה תקציביתלמעלה

ריכוז אומדן עלויות מתוכנן לפרויקט, ביצוע חלוקת העלויות על פי חתכים שונים, הכנת פריסת התשלומים בהתאם לאבני הדרך של הפרויקט, הכנת התאמות עתידיות בתקציב הפרויקט כפונקציה של הצמדות שונות, ביצוע בקרה שוטפת על ההוצאות בפרויקט, בחינת התקציב לפי מדדי ביצוע שונים והכנת דוחות בהתאם, בחינת התקציב לפי מדדי ביצוע שונים והכנת דוחות בהתאם.


מחירי העברה ושינוי מבנה עסקי (transfer prices)למעלה

חוות דעת לצורכי מס הכוללת ניתוח מאפייני העיסקה וגזירת השווי המועבר במסגרת שינוי מבנה עיסקי, תוך מתן ביטוי והסתמכות על קווי ההנחיה של ה-OECD, חוזר מס הכנסה בנושא שינוי מבנה עיסקי, פסיקה רלוונטית והתיאוריה הכלכלית. זיהוי שינוי המבנה העיסקי מתבסס על ניתוח FAR, התייחסות למבנה ההסדרים החוזיים, שינויים בסביבה הכלכלית וחלופות שהיו זמינות בפני הצדדים באופן ממשי.

חוות הדעת תספק את התשתית להתנהלות מול רשות המיסים בישראל בכל הקשור לשאלת יציאת ערך ומיסוי בגין שינוי מבנה עיסקי של חברה/פעילות שבמקורה היתה ישראלית והחזיקה FAR מקומי שיוצא בעקבות שינוי מבנה עסקי.

חברת תבור ביצעה עד כה מחקרים שונים בתחום וזאת במסגרת תקנה 2 לתקנות אלו אשר מחייבת חקר שוק בו תושווה עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים לעסקאות דומות, של הצד הנבדק.

המחקרים בנושא מחירי העברה בנויים בהתאם לתקנה 5 לתקנות מחרי העברה וכולל בין היתר את:

פרטי החברה, זהות צדדי העסקה, חוזה העסקה, הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה, פירוט העסקאות שיטת ההשוואה שנבחרה בחוות הדעת כאשר על פי התקנות השיטות בהן ניתן להשוות את העסקאות הינן:

יש לזכור כי הגדרת מחירי העברה הינה אותם המחירים של עסקאות המתבצעות בין חברות קשורות במדינות שונות כאשר קיימת חשיבות לשיעורי המס בכל מדינה מכיוון שרשויות המס בבואן לבדוק את החברה והחברות הקשורות אליה מבצעות בדיקה האם העסקאות נעשו על פי המחיר בשוק או שמא במחיר המשקף ניסיון לזכות בהקלת מס.

עסקאות אלו יכולות להיות מכירת חומרי גלם, מוצרים מוגמרים, סיפוק שירותי ראיית חשבון, שיווק מו"פ וכיוב' וכן עסקאות מימון והלוואות.


חקירות היצףלמעלה

בהיצף מתקיימים שני תנאים משלימים:

הספק בחו"ל ממוכר את הסחורה במדינה שלו במחיר גבוה יותר מאשר הוא מוכר בחו"ל. המחיר שהוא מוכר בחו"ל (במקרה זה בישראל) הוא נמוך מעלות הייצור בהגדרתה הרחבה.

לעיתים הספק יכול לכסות רק חלק מהוצאותיו הקבועות על ידי מחירי היצף ובכך תורם לחיסול התעשייה הישראלית הרלבנטית. בהחלט אפשרי שלאחר חיסול התחום הספציפי המתחרה בישראל, הוא יעלה מחירים.

חברת תבור ביצעה מאות חקירות על מחירי היצף עבור משרד התמ"ת כולל חקירות בחו"ל.

בנקאות השקעותלמעלה

תבור מעניקה מגוון שירותים ללקוחותיה, הכוללים יעוץ עסקי ופיננסי בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A), ניתוח ואנליזה הן ברמה ענפית והן ברמת החברה הבודדת, איתור שותפים אסטרטגיים ופיננסיים – בהתאם למטרות שהוגדרו על ידי הלקוח (בסיוע תבור).

לצוות תבור ידע נרחב ומעמיק במספר רב של תחומים וענפים – תעשייה, נדל"ן, הייטק, אנרגיה, קלינטק, ביוטק, שירותים וצריכה.

השילוב של ידע מקצועי נרחב, יחד עם יצירתיות מחשבתית ואינטגריטי, מאפשרים לצוות תבור להגיע עם הלקוח אל היעדים שהציב.

המעוניינים בקבלת הצעה לסיוע במיזוג או רכישה, איתור חברות מתאימות וגיוס משקיעים אסטרטגיים או פיננסיים, יפנו אל:שי קורן, טלפון: 09-7776809, דוא"ל: shay@tavor.biz

המעוניינים בביצוע הערכת שווי מוחלטת או יחסית או בניית התהליך הפיננסי והארגוני, לקראת מיזוג או רכישה, יפנו אל:אלי דהן, טלפון: 09-7776823, דוא"ל: eli@tavor.biz

או להשארת הודעה באמצעות המרכזייה 09-7776800

ייעוץ לקואופרטיביםלמעלה

לחברת תבור התמחות ייחודית בייעוץ, ליווי והקמה של קואופרטיבים. אנו בונים תכנית ייחודית התואמת את צרכיו ואופיו של הקואופרטיב במטרה לשמור על אינטרס חברי הקבוצה תוך הסתכלות על המטרה המשותפת. הבנייה נעשית לטווח הארוך מתוך מחשבה קדימה על גוף שצריך להתעדכן ולהתאים עצמו לשינויים בחלוף השנים.

יש לך שאלה? צור קשר

חברת תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

שנת הקמה: 1991

משרדי החברה: "בית קורקס" רח' זרחין 10
ת"ד: 3030, רעננה 4366238

טלפון: 09-7776800
פקס:09-7776805

דוא"ל: reception@tavor.biz

KE Design

© כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ